ESCOLA DEL SOLER (Rosselló)

L'escola del Soler va ser creada el setembre de 1996 amb deu alumnes.

Al cap cinc anys s'ha signat, com previst, el seu contracte amb l'estat.

L'ajuntament del Soler ha donat nous locals, molt més grans, a La Bressola en setembre 2001. Compta amb 61 alumnes pel curs 2001.2002.

Article de l'Indépendant (setembre 96) Els nous locals de l'escola del Soler (a sota)

SUMARI